خانه >> رزبری پای

رزبری پای

پروژه ارسال پیامک با رزبری پای Raspberry Pi

زمان تقریبی مطالعه : 7 دقیقهدر این پروژه به شما نحوه ارسال پیامک با استفاده از Raspberry Pi ، هنگامی که یک رویداد خاص شناسایی می شود، نشان می دهیم. برای SMS ، من از API NEXMO استفاده کردم. قطعات مورد نیاز برای این پروژه  برد رزبری پای Raspberry Pi 3 Model B LED سوئیچ فشاری …

ادامه مطلب